Amanat Yang Terkandung Dalam Teks Drama Adalah?

Lihat juga  Musikalisasi Lutung Kasarung REK MAGELARKEUN DI MANCANEGARA Lutung Kasarung, carita pantun ti Tatar Sunda, kiwari sok dipagelarkeun dina wanda drama musikal ku Yayasan Mojang Jajaka (Moka) Jabar jeung Yayasan Prima Ardian Tana. Eta pintonan anu disutradaraan ku Didi Petet, dumasar naskah H. Eddy D. Iskandar teh baris digarap secara kolosal kalawan ngabud 100 urang pamaen, jeung 50 orang pemusik. Panata gerak/koreografer Ayo “Sakola” Sunaryo, ari panata music mah Ismet Ruchimat (Sambasunda).Wakil Gubernur H. Dede Yusuf minangka nu boga gagasan, nandeskeun, pintonan “Musikal Lutung Kasarung” teh salah sahiji pilot projek di Jawa Barat pikeun macakeun anlehna para mojang jeung jajaka (Moka) Jabar dina widang drama, utamana drama musikal. Salila ieu, ceuk Dede Yusuf, para Moka teh ngan saukur diau keun dina kagiatan-kagiatan formal jeung seremonial wungkul, henteu tapi ka langsung ancrub dina widang industri pariwisata.Lian ti ngarojong ku pemain-pemain Moka Jabar, ieu pintonan musical ge dirojong ku para seniman jeung generasi ngora ti sawatara sanggar, pelajar SMA, jeung mahasiswa di Bandung. Eta teh kaasup anu lolos seleksi audisi dina widang pemeranan (acting), ngahaleuang (musikalisasi), jeung gerak (Seni Tari), anu diayakeun 30-31 Mei jeung 7 Juni 2011 kaliwat.Event Director Musikal Lutung Kasarung, Satria Yanuar Akbar nandeskeun, pintonan musikal Lutung Kasarung the baris dipintonkeun 17 kali dina saminggu, ti mimiti 28 Oktober nepi 8 November 2011. “Tempatna mah teu acan ditangtukeun, margi teu acan aya kasapukan kontrak sareng nu kagungan tempat. Tapi nu pasti mah di Bandung,” ceuk Satria.Dede Yusuf boga harepan, lian ti Bandung, Musikal Lutung Kasarung teh rarancangan mah erek dipagelarkeun oge di E-Planet Singapura. Leuwih lega deui, di negara-negara liana, kayaning Malaysia jeung Thailand.“Simkuring optimis, carita-carita rakyat Jawa Barat bakal tampil tur diapresiasi di luar negeri. Kukituna, pintonan Lutung Kasarung teh bakal digarap kalayan daria bari inovatif, “ ceuk Dede Yusuf.*** Rosyid E. Abby.Dicutat tina Galura Edisi IV, Juni 2011 Kaca 09. Event Director Musikal Lutung Kasarung, Satria Yanuar Akbar nandeskeun, pintonan musikal Lutung Kasarung teh baris dipintonkeun?

Dijawab oleh : Admin Eleutheral Living

Leave a Comment