(1) Sing Getol Nginum Jajamu,nu Guna Nguatkeun Urat.Sing Getol Néangan élmu,nu Guna Dunya Ahérat.(2) Daun Kélor Dan Ganas,kuciat Jeung Pacar Keling.Hutang Motor Tacan Lunas,sakilat Aya Nu Maling.(3) Los Ka Kulah Los Ka Talun,rék Néangan Bongborosan.Insya Allah Taun Payun,nepangan Badé Narosan.(4) Aya Lumut Dina Batu,aya Kuya Di Muara.Sing Tumut Kana Waktu,di Dunya Ukur Ngumbara.Sisindiran Anu Eusina Ngandung Piwuruk Aya Dina Nomer?

(1) Sing getol nginum jajamu,nu guna nguatkeun urat.Sing getol néangan élmu,nu guna dunya ahérat.(2) Daun kélor dan ganas,kuciat jeung pacar keling.Hutang motor tacan lunas,sakilat aya nu maling.(3) Los ka kulah los ka talun,rék néangan bongborosan.Insya Allah taun payun,nepangan badé narosan.(4) Aya lumut dina batu,aya kuya di muara.Sing tumut kana waktu,di dunya ukur ngumbara.Sisindiran anu eusina ngandung piwuruk aya dina nomer?

  1. (1) jeung (2)
  2. (1) jeung (3)
  3. (2) jeung (3)
  4. (2) jeung (4)
  5. (1) jeung (4)

Jawaban yang benar adalah: E. (1) jeung (4).

Dilansir dari Ensiklopedia, (1) sing getol nginum jajamu,nu guna nguatkeun urat.sing getol néangan élmu,nu guna dunya ahérat.(2) daun kélor dan ganas,kuciat jeung pacar keling.hutang motor tacan lunas,sakilat aya nu maling.(3) los ka kulah los ka talun,rék néangan bongborosan.insya allah taun payun,nepangan badé narosan.(4) aya lumut dina batu,aya kuya di muara.sing tumut kana waktu,di dunya ukur ngumbara.sisindiran anu eusina ngandung piwuruk aya dina nomer (1) jeung (4).

Pembahasan dan Penjelasan

Menurut saya jawaban A. (1) jeung (2) adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali.

Menurut saya jawaban B. (1) jeung (3) adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain.

Menurut saya jawaban C. (2) jeung (3) adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan.

Menurut saya jawaban D. (2) jeung (4) adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain.

Menurut saya jawaban E. (1) jeung (4) adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah E. (1) jeung (4).

Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah.

Dijawab oleh : Admin Eleutheral Living

Leave a Comment